KBT-Psykoterapi i Köping

Marit Olander KBT Psykoterapi

Legitimerad psykoterapeut i Köping

Legitimerad psykoterapeut KBT i Köping

Jag är legitimerad psykoterapeut inom KBT sedan 2011. Jag har arbetat med samtal och terapi ca 20 år, inom primärvården, med privata klienter, gentemot företag och företagshälsovård, inom psykiatrin, på socialförvaltningar. Jag har också tidigare i livet arbetat många år i näringslivet med administrativt arbete. Allt sammantaget har jag en bred erfarenhet av hur det är ute i verkligheten och att kunna hjälpa människor i kris, eller hitta strategier för vanliga problem.

Mina specialiteter som psykoterapeut KBT:

 • Stress, pga arbete eller livsstil
 • Sömnstörningar
 • Depressioner & Livskriser
 • Trauman/PTSD & Schematerapi för djupare känslomässiga problem
 • Scenskräck
 • Oro, Ångest, Panikångest, Social fobi
 • Självkänsla/Självförtroende
 • Meditations- och Mindfulnessövningar
 • Företagscoaching/Chefshandledning
 • Beroende – milda till måttliga alkoholproblem
 • Flygrädsla

Orsakerna till att man söker hjälp varierar mycket, men det handlar om svårigheter som påverkar livskvaliteten. Det kan vara livshändelser som gör att livet inte fungerar, situationer och tankar som ger ångest, traumatiska händelser som man inte kan hantera, en stressig tillvaro, upprepning av negativa mönster i relationer. Det kan handla om att förbättra vissa förmågor, som att tala inför grupp, Många kämpar med dålig självkänsla eller andra svårigheter som gör att tillvaron begränsas. Du kanske har mått dåligt hela ditt liv. Du behöver inte ha en tydlig bild av alltsammans för att komma hit, utan vi arbetar tillsammans för att förstå hur problemen utvecklats.

KBT innefattar både ren beteendeterapi och arbete med mer genomgripande problem. KBT är mycket mer djupgående än vad som ofta framställs.

Du får berätta om de problem som är aktuella för dig just nu, och hur problemen visar sig i vardagen. Vi går också igenom din bakgrund, så mycket som det behövs vid första besöket, samt hur din livssituation ser ut med arbete, studier o dyl. Hur många samtal som behövs är individuellt, från enstaka samtal till 5-20 samtal, beroende på om du har ett speciellt problem, eller ett långvarigt problem som påverkar de flesta områden i livet.