Min kunskap, erfarenhet
och kompetens

Om mig

  • Jag är legitimerad psykoterapeut inom KBT och har ca 20 års erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi – det har gett kunskap, erfarenhet och kompetens. Idag är mina uppdragsgivare privatpersoner, primärvård och företagshälsovård.
  • Min terapeutiska inriktning är KBT, dvs arbete med de problem som pågår i livet idag, men KBT motsäger inte arbete med mer djupgående problem, så därför är också psykodynamiska inslag viktiga. Det kan då handla om att förstå sin livshistoria bättre, bli medveten om känslomässiga mönster, bearbeta livshändelser, m.m.
  • Det absolut viktigaste i terapin är terapeutens kunskaper inom KBT, att terapeuten kan se det viktiga i komplexa sammanhang, att terapeuten har livserfarenhet samt kan skapa känslomässig kontakt.
  • Jag utbildade mig vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm. Hos detta institut är det obligatoriskt att själv gå i terapi under utbildningstiden, sammanlagt 125 timmar. Samtidigt blir det en kvalitetssäkring som förfinar arbetet som terapeut, och ger dessutom ytterligare kunskap, erfarenhet och kompetens.
  • Anknytningsteorin (hur nära känslomässiga relationer formar oss) var en viktig del av utbildningen. Vårt anknytningsmönster som vuxna avspeglar ofta hur vi lärt oss att relatera till människor i våra tidiga relationer.
  • Legitimation till psykoterapeut utfärdas av Socialstyrelsen – det innebär att legitimerade terapeuter står under Socialstyrelsens tillsyn. Legitimationen är en garanti för att terapeuten arbetar enligt beprövade metoder.
  • Som terapeut fortbildar jag mig kontinuerligt genom utbildning och aktuell litteratur inom KBT. Arbetet kräver ständigt ny förkovran av kunskap och kompetens, och det är en livsstil som jag tycker om och kommer att fortsätta med. Mina fördjupningar har varit inom Beroendeproblem, Schematerapi (en vidareutveckling av KBT för mer genomgripande problem) och Meditation. Genom kortare kurser håller jag mig à jour med utvecklingen inom KBT, eftersom KBT utvecklas hela tiden, och jag vill vara kompetent och erfaren.