Tips på läsvärd litteratur

Lev som du vill och inte som du lärt dig – Young & Klosko

Boken handlar om att förstå negativa känslomässiga mönster som du vanemässigt upprepar gång på gång.

Social fobi: effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi – Furmark, Holmström, Spartham m.fl

Om rädslan för att känna sig granskad och bortgjord i sociala sammanhang, och att våga exponera sig för det man är rädd för på ett sätt som fungerar.

Sömn: sov bättre med kognitiv beteendeterapi – Marie Söderström

Om att behandla störd sömn.

Vem är det som bestämmer i ditt liv? – Åsa Nilsonne

Boken handlar om medveten närvaro, mindfulness, och är skriven för alla som vill få livet att fungera bättre och styra sin uppmärksamhet och koncentration.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig – Anna Kåver

Om acceptans – en metod att leva med det som är smärtsamt i livet och kanske inte går att åtgärda.

Den skräckslagne psykologen botar sin flygrädsla med KBT - Erik Matton

När flygrädslan har tagit över och du börjar undvika flygresor.