Viktig information

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt enligt lag, vilket innebär att det du berättar stannar oss emellan och att jag inte ger någon information om dig utan ditt medgivande. Fullständig sekretess är således en självklarhet.

Återbud/Uteblivet besök

Om du inte kan komma på din besökstid är det viktigt att du avbokar den i god tid. Vid återbud senare än 24 timmar samt vid uteblivet besök debiteras full taxa.

Journalföring

Legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal. Dock har ingen rätt att läsa journalerna utan ditt tillstånd och journalen förvaras inlåst.

Prisupplysning

Psykoterapi av legitimerad psykoterapeut är inte momspliktig för privatperson. För företag tillkommer 25% moms.