Viktig information

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt enligt lag, vilket innebär att det du berättar stannar oss emellan och att jag inte ger någon information om dig utan ditt medgivande. Fullständig sekretess är således en självklarhet.

Återbud/Uteblivet besök

Om du inte kan komma på din besökstid är det viktigt att du avbokar den i god tid. Vid återbud senare än 24 timmar samt vid uteblivet besök debiteras full taxa.

Journalföring

Legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal. Dock har ingen rätt att läsa journalerna utan ditt tillstånd och journalen förvaras inlåst.

Priser

Privatpersoner  800/ session ca 45 minuter

Parsamtal 1200/ session ca 80 minuter

Företagspris 1200 kr/session ca 45 minuter. Terapi kan även ske ute på företag.