Företagscoachning/Chefshandledning

Jag vänder mig till chefer och medarbetare, både högpresterande personer och alla som kan behöva hjälp med ett problem av psykologisk natur. Det kan handla om coachning, samtal i samband med en kris eller ett problem, eller psykoterapi.

Chefshandledning

En chef kan ha få personer att anförtro sig till och i chefsrollen är man ofta ensam. Den egna företagshälsovården är oftast inte något alternativ. Ett bättre alternativ kan vara att istället vända sig till en oberoende terapeut. Samtalen kan handla om arbetsrollen, relationsfärdigheter, hantering av stress och press, svåra medarbetarsamtal. Handledningen är ett tillfälle till diskussion och förändring kring egna styrkor och svagheter och kan som en ventil för tankar och känslor. Det kan också handla om mer komplexa problem och besvärliga tankar, känslor och beteenden som påverkar dig som person, ditt arbete eller ditt privatliv.

Företagscoachning/Psykologisk coachning

Vid coachning arbetar vi mot ett i förväg bestämt mål och avsätter från början ett visst antal samtalstider. Vanligt är 5-10 bokade tider.

Vi arbetar med ungefär samma slags strategier och behandling som vid psykoterapi. Det handlar om gradskillnader, där man kan säga att psykoterapi handlar om längre behandlingstid och/eller ett djupare arbete, medan Företagscoachning/Psykologisk coachning kan vara att förbättra vissa förmågor. Det kan handla om att tala inför en grupp, eller ett speciellt problem som du vill komma tillrätta med, eller relativt vanliga problem som panikångest, sömnsvårigheter.